Działalność nierejestrowana a sanepid

Działalność nierejestrowana a sanepid – czyli czy można prowadzić działalność związaną z obrotem żywności bez zgłoszenia się do Inspekcji Sanitarnej?

Tematy na blogu
Kreator dokumentacji online

Działalność nierejestrowana a sanepid – czyli czy można prowadzić działalność związaną z obrotem żywności

Od tego roku istnieje możliwość prowadzenia nierejestrowanej działalności. O tym czym jest nierejestrowana działalność i kogo może dotyczyć nie będziemy się rozwodzić, bo było poruszane to na wielu portalach, więcej informacji możecie przeczytać na przykład na stronie poradnikprzedsiebiorcy.pl

Sprawa komplikuje się jednak przy działalnościach, które z założenia chcą sprzedawać lub produkować żywności, np. robienie kanapek w domu, sprzedaż waty cukrowej, przygotowanie i sprzedaż popcornu, produkcja tortów i ciast na zamówienie, robienie lodów tajskich na weselach i wiele innych działalności. Każda działalność, która jest związana z żywnością musi zostać wpisana do rejestru podmiotów, które podlegają urzędowej kontroli Inspekcji Sanitarnej, czyli musi otrzymać pozytywne zatwierdzenie.

Bez względu na to czy prowadzicie działalność rejestrowaną czy nierejestrowaną musicie więc udać się do sanepidu. Ale czy możecie uzyskać wpis jeśli nie masz założonej działalności?
Można. Jednak w tym względzie stanowiska Inspekcji są różne.

W związku z tym, że przepis jest stosunkowo nowy to nie wszystkie Instytucje podchodzą przychylnie do zrobienia takiego wpisu. Dlaczego? Bo spotykają się z tym pierwszy raz. Ktoś musi przetrzeć szlaki. Jeśli dostanie się decyzję odmowną z uzasadnieniem, że nie robią wpisu działalności niezarejestrowanych to nie jest to prawdą i czasami trzeba z nimi trochę porozmawiać i ewentualnie napisać pismo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do Głównej Inspekcji Sanitarnej (zawsze pomaga). Jeśli nie chcą Ci wystawić odmownej decyzji na piśmie to wyślij im ją listem będą musieli na nią odpowiedzieć (swoją drogą my sami czekamy na oficjalne potwierdzenie).

Jednak póki co mamy pozytywne doświadczenie z Inspekcją i większość inspektorów od razu wie o co chodzi i robi wpisy, zwłaszcza w dużych miastach.
Dodatkowo nie jest prawdą, że prowadzenie działalności nierejestrowanej (czyli sprzedaż popcornu tylko w jeden weekend w miesiącu, czy nawet pieczenie raz w miesiącu dla klienta) jest powodem do zwolnienia ze zgłoszenia się do sanepidu. Koniecznie się tam udaj i złóż wniosek. Wniosek i wpis jest bezpłatny!
Jeśli już uda Ci się złożyć wniosek do sanepidu to zanotuj na wniosku numer telefonu do siebie. Pozwoli to na szybszy kontakt z Tobą.
Wniosek możesz złożyć osobiście, listownie lub przez ePUAP.
Wniosek składasz do Inspekcji w mieście i okolicy, gdzie będziesz pracował stacjonarnie (np. produkował kanapki/ciasta) lub w miejscu gdzie jesteś zameldowany (w przypadku działalności mobilnych np. sprzedaż waty cukrowej na eventach).

Działalność nierejestrowana a sanepid – często zadawane pytania:

1. Czy prowadząc działalność nierejestrowaną muszę udać się do sanepidu?

Jeśli prowadzisz działalności związane z żywnością musisz złożyć wniosek o wpis (póki co wygląda on tak jak dla działalności), wpisujesz tam tylko numer PESEL zamiast danych firmy lub jeśli nie masz numeru PESEL to inne dane po których można Cię zidentyfikować.

2. Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z tym, że mogę zacząć swoją działalność?

Nie, większość działalności przechodzi jeszcze odbiór. Część jest od razu wpisana do rejestru zakładów, czyli składa wniosek i czeka na decyzję, że jego działalność została wpisana.
Dokładne informację na ten temat znajdziecie w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w artykule 61-63.

Art. 61. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:
1) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
2) wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
3) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
4) działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004.


W artykule 63 natomiast informację o działalnościach, które nie podlegają odbiorowi, ale po złożeniu wniosku wpisowi już tak.

Art. 63. 1. Zakłady, o których mowa w art. 61, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów. 1a. Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład.
2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:
1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4) gospodarstw agroturystycznych;
5) podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
6) aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
7) sklepów zielarskich;
8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9) producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym; 10) zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11) zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
13) podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego;
14) podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.
4. Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer telefonu.

3. Czy prowadząc działalność nierejestrowaną podlegam kontroli sanepidu?

Tak możesz podlegać kontroli. Dostawać upomnienia, mandaty i kary.

4. Jaka jest wielkość kar od Inspekcji sanitarnej przy niezarejestrowanej działalności?

Jest to temat obszerny. Informację również znajdziesz w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w dziale: DZIAŁ VIII (od art. 96 do artykułu 104) Przepisy karne i kary pieniężne. Podlegasz takim samym karom za swoje przewinienia jak przy rejestrowanej działalności.

5. Czy muszę spełnić jakieś wymagania sanepidu prowadząc nierejestrowaną działalność?

Tak musisz spełnić wymagania. Są one różne w zależności od rodzaju działalności. Ale ten sam rodzaj działalności podlega takim samym wymaganiom.

6. Czy muszę mieć wykaz składników i alergenów przy nierejestrowanej działalności?

Tak musisz posiadać wykaz składników i alergeny.

7. Czy muszę posiadać dokumentację Dobrych Praktyki Higienicznych i/lub Produkcyjnych?

Tak musisz posiadać GHP/GMP czyli dobre praktyki. Często musisz też posiadać księgę HACCP.

Możemy przygotować dla Ciebie dokumentację Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych dla nierejestrowanej działalności oraz księgę HACCP. Jeśli masz pytanie podziel się nim z nami (może być w komentarzu) z chęcią na nie odpowiemy. Pamiętaj! Działalność nierejestrowana nie zwalnia Cię od zgłoszenia się do sanepidu! Jest to bardzo ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Lista kontrolna Sanepidu