GMP GHP


Jeśli niebawem będziesz szczęśliwym właścicielem restauracji, food trucka, sklepu z żywnością, zakładu produkcyjnego lub innej instytucji mającej kontakt z żywnością, potrzebujesz kompletnej i indywidualnej dokumentacji GMP GHP. Są to materiały wymagane przez Sanepid.

GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) są to wszystkie działania, które muszą być podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą być spełnione oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jest to wykonywanie wszystkich czynności produkcyjnych zgodnie z określonymi wymaganiami. Dotyczą one głównie założeń budowalnych, technicznych, technologicznych, wyposażenia, praktyk operacyjnych i metod produkcji. Założenia te są bardzo ważne do wyprodukowania żywności, które ma bardzo dobrą jakość zdrowotną, pożądaną przez konsumenta.

GHP (Good Hygenic Practice – Dobra Praktyka Higieniczna)  to wykonywanie wszystkich czynności (w produkcji jak i obrocie środkami spożywczymi) z zachowaniem warunków zapewniających środkom spożywczym właściwą jakość zdrowotną. Ważne jest aby zadbać o stosowanie właściwej dla rodzaju produkcji organizacji czynności higienizacyjnych, odpowiednich środków myjących i dezynfekujących, zgodnie z wymogami sanitarnymi sprzętu higienicznego do wykonywania czynności mycia i dezynfekcji, skutecznego sprzętu technicznego, pozwalającego w efektywny sposób wykorzystać środki chemiczne, wodę i czas.

W dokumentacji GMP i GHP znajdą Państwo między innymi:

  • Gospodarkę wodno- ściekową (Procedura zapewnienia jakości wody, procedura usuwania śmieci, odpadów, ścieków)
  • Podstawowe czynniki utrzymania higienicznych warunków środowiska
  • Procedurę ochrony przed szkodnikami
  • Procedurę magazynowania żywności, sprzętu oraz środków chemicznych
  • Procedury mycia i dezynfekcji
  • Zapewnienie odpowiednich miejsc na rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych i magazynowych
  • Kontrola pracowników związanej z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom żywności
  • Informację o właściwej wentylacji zakładu

I wiele innych!

A wszystko jest indywidualnie dopasowane dla Państwa potrzeb, zgodnej z najnowszymi wymaganiami sanepidu.

Skorzystaj z kreatora dokumentacji