Schematy technologiczne


W przypadku lokalu w którym jest produkowana żywność (restauracji, zakładu produkcyjnego itd.) potrzebujesz opracowania schematów procesu produkcyjnego (diagramu przepływu). Jest to systematyczne przedstawienie wszystkich kroków lub operacji, które zostały zastosowane w produkcji lub przetwórstwie poszczególnych produktów żywnościowych. Diagram przepływu zaczyna się już od stosowanych surowców, przez produkcję, przetwórstwo, pakowanie, przechowywanie oraz dystrybucję. Musi być indywidualnie przygotowany do opisu wszystkich produktów lub grup produktów. Powinien zawierać wszystkie procesy i operacje jednostkowe, jak również powinny być podane ich parametry. Dzięki temu pozwoli to analizować proces produkcyjny do produktów, które są objęte systemem HACCP.