Składniki Alergenne


Składniki alergenne, które mogą znajdować się w żywności to ważna informacja dla pewnych grup konsumentów, w szczególności dla osób cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Coraz częściej składniki alergenne stanowią kryterium wyboru produktu lub potraw przez konsumentów.
Informacja o składnikach alergennych powinna znaleźć się nie tylko na etykiecie produktów żywnościowych, ale w przypadku prowadzenia restauracji w również w menu.
W przypadku restauracji wykaz składników alergennych w potrawach najlepiej jeśli będzie znajdował się w karcie dań.
Jednym ze sposobów jest wypisanie pod nazwą każdej potrawy składników alergennych w niej zawarte.
Kolejny sposób – naszym zdaniem najlepszy – to stworzenie na ostatniej stronie w menu tabelki informacyjnej o zawartości alergenów w potrawach.
Jeśli jednak nie chcesz umieszczać tej informacji w karcie dań to w przypadku kiedy zamówienia są składane przy bufecie, dopuszcza się posiadanie informacji o alergenach właśnie tam. Ale UWAGA ważne jest, żeby informacja ta była widoczna i czytelna.
Od 13 grudnia 2014 roku nazwa substancji lub produktu powodującego alergie lub nietolerancje musi być podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od pozostałych składników wyrobu gotowego.
Informacja ta dotyczy również żywności nieopakowanej, bowiem komunikat o alergenach należy przekazać w momencie sprzedaży. Informacje te muszą być łatwo dostępne, tak aby konsumenci, również w przypadku żywności nieopakowanej, mieli świadomość obecności substancji alergennych.

Nasza firma zajmuje się opracowaniem składników alergennych w produktach gotowych, robimy to w sposób precyzyjny, żeby zwiększyć zadowolenie naszych klientów.

Już od 10 zł za produkt